Метою діяльності наукового гуртку кафедри економіки та управління є виявлення та залучення обдарованої молоді до наукової діяльності, поглиблене вивчення здобувачем вищої освіти проблем с сфері економіки та підприємництва, публічного управління та адміністрування, набуття навичок науково-дослідної роботи та застосування отриманих знань на практиці, обговорення актуальних проблем економіки та держави, розширення загального і професійного світогляду

Види діяльності наукового гуртка:

  1. Участь в заходах, які проводяться в рамках клубів: “Клуб активного громадянина”, “Клуб ефективного підприємця”, “English club”.
  2. Участь в наукових конференціях, семінарах, форумах, тренінгах та інших науково-дослідних та просвітницьких заходах Черкаського державного технологічного університету та за його межами.
  3. Участь у міжнародних проєктах, програмах навчання і стажування за кордоном.