Галузь знань:

Публічне управління та адміністрування

Спеціальність:

281 Публічне управління та адміністрування

Освітній ступінь:

бакалавр

Ціль програми:Формування загальних та професійних компетентностей фахівця, здатного розв’язувати спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування

Особливості програми: Надає можливість отримати в межах однієї програми сконцентровані й систематизовані знання, уміння та навики, що стосуються механізмів публічного управління на місцевому, регіональному та загальнодержавному рівнях, а також адміністрування в різних сферах діяльності.

Ми навчимо вас: сучасним механізмам та інструментам публічного управління та адміністрування; підходам до підвищення ефективності діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування; підвищувати якість публічних послуг; розробляти і впроваджувати проєкти розвитку; формувати партнерські мережі: влада – бізнес – громада; механізмам активізації та залучення громади до процесів соціального та економічного розвитку; технологіям прийняття рішень; критичному та креативному мисленню.

Професійні перспективи: керівники та фахівці органів державної влади та місцевого самоврядування; державних установ та організацій; державних та комунальних підприємств; громадських об’єднань; некомерційних організацій; державних і громадських фондів; профспілкових організацій; аналітичних та дослідницьких центрів.

Корисні посилання:

Приймальна комісія ЧДТУ: https://vstup.chdtu.edu.ua/

Правила прийому до ЧДТУ 2022: https://vstup.chdtu.edu.ua/vstup/pravyla-pryjomu-do-chdtu/

Перелік документів для вступу: https://vstup.chdtu.edu.ua/vstup/perelik-dokumentiv-dlya-vstupu/

Графік роботи консультаційного центру ЧДТУ: https://vstup.chdtu.edu.ua/grafik-roboty-konsultaczijnogo-czentru/

Кабінет вступника: https://vstup.edbo.gov.ua/

Український центр оцінювання якості освіти: https://testportal.gov.ua/