281 Публічне управління та адміністрування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність