Тема науково-дослідної роботи

Теорія і практика сталого розвитку: держава, бізнес, громада

The theory and practice of sustainable development: state, business, community
(державний реєстраційний номер 0120U104957)

Мета науково-дослідної роботи

Наукове обгрунтування та розробка практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності діяльності органів публічної влади, бізнесу, громади в контексті сталого розвитку

The scientific substantiation and development of the practical recommendations for improving the effectiveness of the loyalty of public authorities, business, a community in the context of sustainable development