1993-1996 роки – кафедра «Економіки та організації виробництва». Завідувач кафедри д.е.н., проф. Губар Станіслав Іванович

1996-2014 роки – кафедра «Економіки та управління». Завідувач кафедри д.т.н., проф. Хомяков Володимир Іванович

2015-2019 роки  – кафедра «Економіки та підприємництва». Завідувач кафедри д.е.н., проф. Манн Руслан Володимирович

2020 рік до тепер – кафедра «Економіки та управління». Завідувач кафедри д.е.н., проф. Манн Руслан Володимирович

Кафедра за штатним розписом налічує 9 осіб професорсько-викладацького складу, з них: 2 доктори економічних  наук; 7  доцентів; з них 6 кандидатів економічних наук, 1 кандидат наук з державного управління. Кафедру обслуговують також 2 особи навчально-допоміжного персоналу.

За час своєї роботи кафедра здійснила двадцять три випуски бакалаврів, дев’ятнадцять випусків спеціалістів та дев’ятнадцять випусків магістрів. Випускники університету працюють в різних галузях економіки, на промислових підприємствах, в державних, фінансових та банківських установах, мають власний бізнес.