Галузь знань:

Управління та адміністрування

Спеціальність:

076 Підприємництво та торгівля

Освітній ступінь:

бакалавр

Ціль програми: Підготовка висококваліфікованих фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, які володіють сучасними теоретичними знаннями, вміннями та практичними навичками у професійній сфері.

Особливості програми: Надає можливість здобувачам вищої освіти в межах однієї програми отримати глибинні знання і практичні навички щодо створення й організації підприємницьких структур та закономірностей розвитку їх господарського механізму, оволодіння якими дасть можливість вирішити складні проблеми та завдання ефективного функціонування суб’єктів господарювання в сучасних умовах ведення бізнесу.

Ми навчимо вас: тонкощам економіки та бізнесу; розробляти та впроваджувати бізнес-проєкти; розпочати власну справу; генерувати та втілювати бізнес-ідеї; аналізувати господарську діяльність; обґрунтувати управлінські рішення; шукати можливості та уникати ризиків.

Професійні перспективи: власник бізнесу; керівник та провідний фахівець підприємств (установ, організацій); фахівець з комерційної діяльності; економіст; аналітик; логіст; аудитор.

Корисні посилання:

Приймальна комісія ЧДТУ: https://vstup.chdtu.edu.ua/

Правила прийому до ЧДТУ 2022: https://vstup.chdtu.edu.ua/vstup/pravyla-pryjomu-do-chdtu/

Перелік документів для вступу: https://vstup.chdtu.edu.ua/vstup/perelik-dokumentiv-dlya-vstupu/

Графік роботи консультаційного центру ЧДТУ: https://vstup.chdtu.edu.ua/grafik-roboty-konsultaczijnogo-czentru/

Кабінет вступника: https://vstup.edbo.gov.ua/

Український центр оцінювання якості освіти: https://testportal.gov.ua/