Стандарти вищої освіти

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Перший (бакалаврський) освітній рівень

Другий (магістерський) освітній рівень

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Перший (бакалаврський) освітній рівень

Другий (магістерський) освітній рівень