Відповідальний по кафедрі економіки та управління: Крижанівська Людмила Григорівна

Роботи на перевірку відправляти на електронну адресу: [email protected]

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність:

 1. Манн Р.В., д.е.н., проф., завідувач кафедри економіки та управління
 2. Крижанівська Л.Г., провідний інженер
 3. Баранов Г. О., здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування:

 1. Манн Р.В., д.е.н., проф., завідувач кафедри економіки та управління
 2. Крижанівська Л.Г., провідний інженер
 3. Михайлусь Д. О., здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність:

 1. Манн Р.В., д.е.н., проф., завідувач кафедри економіки та управління
 2. Крижанівська Л.Г., провідний інженер
 3. Прокопенко Т.О., здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування:

 1. Манн Р.В., д.е.н., проф., завідувач кафедри економіки та управління
 2. Крижанівська Л.Г., провідний інженер
 3. Колісник І.В., здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування

Корисна інформація

Безкоштовні он-лайн сервіси для перевірки текстів на унікальність та плагіат

Advego Plagiatus http://advego.ru/plagiatus/

Etxt Antiplagiat http://www.etxt.ru/antiplagiat/

Unicheck https://unicheck.com/uk-ua

Antiplagiat http://www.antiplagiat.ru/

Content-Watch  http://www.content-watch.ru/text/  

StrikePlagiarism  https://strikeplagiarism.com/en/

PlagiarismCheck https://plagiarismcheck.org/