Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Освітня програма "Підприємництво та економіка підприємства"
Перший (бакалаврський) освітній рівень

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування
Освітня програма "Публічне управління та адміністрування"
Перший (бакалаврський) освітній рівень

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Освітня програма "Підприємництво та економіка підприємства"
Другий (магістерський) освітній рівень

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування
Освітня програма "Публічне управління та адміністрування"
Другий (магістерський) освітній рівень