Міжнародна діяльність кафедри економіки та управління здійснюється відповідно до Стратегії розвитку Черкаського державного технологічного університету на 2019-2024 роки: налагоджується співпраця із закордонними університетами, науковими установами; реалізуються програми міжнародної мобільності здобувачів вищої освіти та науково-педагогічного персоналу; організація та участь в міжнародних конференціях; публікація наукових робіт у зарубіжних виданнях; розвиток міжуніверситетського співробітництва. 

 

 

Співпраця в напряму міжнародного стажування, академічної мобільності здобувачів вищої освіти (програма подвійного диплому), обміну досвідом науково-педагогічними працівниками

Співпраця в напряму міжнародного стажування, академічної мобільності здобувачів вищої освіти (програма подвійного диплому), обміну досвідом науково-педагогічними працівниками

Участь у щорічній міжнародній науково-практичній конференції “Теорія та практика сучасної України”

Співпраця в напряму  академічної мобільності здобувачів вищої освіти (програма подвійного диплому)